Ik weet wel wat ik moet doen, maar kom er niet toe…

Ik weet wel wat ik moet doen, maar kom er niet toe…

Ik hoor vaak tijdens individuele coaching sessies “Ja, dat weet ik wel, maar …”. En, ik betrap mezelf er ook nog op hoor. Dat ik het wel weet, maar het nog niet doe.

Enerzijds is dit de bevestiging van mijn overtuiging dat iedereen zijn eigen sleutels in handen heeft. Dat echt iedereen zijn eigen-wijsheid in zich draagt.

Anderzijds brengt dit ook mijn bescheiden rol in de groei van een ander aan het licht. Ik, maar om het even welke andere coach, is daar om je te herinneren aan dat wat jezelf vergeten bent. Om je aan je eigen kracht te herinneren. Om je aan je eigen-wijsheid te herinneren. Om de kleine duw te geven die we soms nodig hebben om onze kennis in actie om te zetten. Zodat we ook daadwerkelijk de vruchten van onze eigen inzichten kunnen plukken.

Dit brengt ons bij een aantal basisovertuigingen die een progressie gerichte aanpak, een op groeimindset gerichte levenshouding ondersteunen.

Intentie drijft alles, je moet willen verbeteren

Enkel het weten is niet voldoende. We erkennen dit niet altijd, maar we weten het eigenlijk wel allemaal. Het is niet omdat we weten wat gezonde voeding is, dat we ook effectief gezond eten. Het is niet omdat we weten dat voldoende nachtrust belangrijk is voor onze mentale en fysieke veerkracht, dat we ook voldoende slapen. Het is niet omdat we weten dat roken ongezond is, dat we ook stoppen met roken. Het is niet omdat we weten dat boos worden niet helpt om een ander in beweging te brengen, dat we stoppen met boos worden. Het is niet omdat we weten dat het uitstellen van het maken van een presentatie ons in tijdsnood gaat brengen, dat we geen uitstelgedrag meer tonen. Enzovoort …

Er staan dingen in de weg tussen het weten en het doen. Die dingen hebben meer met mindset te maken dan met het rationeel weten.

Als ik even vast zit in mijn statische mindset dan ga ik ervan uit dat weten gelijk staat aan doen. Dan ga ik ervan uit dat van zodra ik het hoe en wat weet, alles plots onmiddellijk vanzelf gaat. 

Mispoes!

Vanuit deze statische mindset kom ik er dan vaak bedrogen en teleurgesteld uit. Zeker als het gaat om iets nieuws of iets oud.

Werken in de richting van een nieuw resultaat vraagt verandering van gewoonten, verandering van gedrag. Dit vraagt verandering van iets vertrouwd in me, van iets oud. Waar ik vanuit mijn statische mindset natuurlijk geen rekening mee houdt. Ik zie enkel het te behalen resultaat en negeer het werk dat ik moet doen op mijn gedrag, op mijn gewoontes. We weten allemaal dat het niet altijd gemakkelijk is om gedrag en gewoontes te veranderen. Het kan, absoluut. Het vraagt wel een confrontatie met jezelf “Wat in mijn gedrag staat het behalen van dit resultaat in de weg? Wat heb ik te leren? Welk gedrag moet ik aanleren om het wel te behalen? Hoe ziet dat er dan uit? Wat doe ik dan? Wat denk ik dan? Wat voel ik dan?”. Een coach kan me dan helpen om met meer gemak helderheid hierin te krijgen. Mijn eigen sleutel te vinden. Zeker als het gaat om iets oud. Iets dat ik aan mijn identiteit gekoppeld heb en ben gaan zien als deel van mij, onveranderlijk. Want vanuit mijn statische mindset vind ik dat ik nu eenmaal ben wie ik ben. Niet?

Niet dus! We kunnen worden wie we willen zijn. Het vergt het omarmen van onze groeimindset.  Niet voor een ander, maar gewoon voor onszelf. 

Want vanuit mijn groeimindset weet ik dat doelbewust oefenen nodig is om te leren, mezelf te  verbeteren. Ik weet dat doelbewust kiezen nodig is om een bepaald gedrag te veranderen, nodig voor het nieuw gewenst resultaat. Vanuit mijn groeimindset weet ik dat groeien in stappen gaat. Dikwijls zelfs met stappen in achteruit. En vanuit dit “weten” ben ik niet meer teleurgesteld in mezelf of gefrustreerd wanneer ik me weer eens in de Processie Van Echternach bevind, twee stappen vooruit en één achteruit. Ik weet dat dit erbij hoort, waardoor ik niet opgeef. Vanuit mijn statische mindset zou ik allang opgegeven hebben. Nu bekijk ik de situatie en stel me keer op keer dezelfde vraag “Wat vraagt dit nu van mij?”.  

Ik weet dat er tussen weten en doen een brug te slaan valt. Ik weet dat alleen ik hiervoor verantwoordelijk ben. Toegegeven, soms is die brug solide en zelfs mooi en kunstzinnig. Soms hangt ze met haken en ogen wiebelend en messy aan elkaar. Maar ik maak ze wel en leer en groei.

  We are the warriors of our life.
Dare to build your bridges.
Walk over them and learn.

Weet dat niemand 100% in statische mindset zit, noch 100% in groeimindset. Weet dat we allemaal afhankelijk van situatie, afhankelijk van gemoed, afhankelijk van onderwerp… onszelf soms betrappen in een statische mindset. De kunst is om dit van jezelf te herkennen en erkennen. Om vervolgens bewust te bepalen voor welke mindset je nu wilt kiezen: statische of groei. Alles is ok. Zolang je maar jezelf in die positie brengt, in dat bewust-zijn, waarin je jezelf een bewuste keuze gunt.

Zodat jij je leven gaat leiden, en niet je leven jou laat leiden.

Een op groeimindset gerichte aanpak…

Die betekenisvolle bijdrage leveren en betekenisvolle vooruitgang boeken.  Het verschil tussen vooruitgaan en floreren of stagneren en verwelken.  Jezelf staande houden in veranderende tijden door te kiezen voor een progressiegerichte aanpak voor jezelf, het team of je bedrijf. Het loont echt de moeite.
Wil je een webinar, keynote, (online) workshop organiseren of samen een mindset-game spelen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info!