Incompany

Persoonlijk én professioneel leiderschap - Een greep uit ons aanbod

Wij werken steeds op maat van je bedrijf, geen one size fits all.
Contacteer ons voor een op maat gemaakt aanbod en offerte.

Hieronder een niet limitatief overzicht van enkele veel gevraagde thema’s.

Wat is het voor ons …

Persoonlijk leiderschap?

Gebalanceerd persoonlijk leiderschap is de bewuste keuze om je eigen leven te leiden. Het vraagt een duidelijk begrip van wat je van jezelf, van anderen, verwacht om een positief effect te hebben op je leven. Het gaat over invloed hebben, keuzes maken en verantwoordelijkheid durven nemen voor eigen handelen. Het is een spannend avontuur dat je via de weg van zelfontdekking en zelfontwikkeling leidt naar je eigen kracht.

Dit is geen avontuur voor doetjes. Stralend falend ga je op stap. Met vallen en opstaan balanceer je tussen de vier domeinen van de “persoonlijk leiderschapsquadriade” die je volledige zijn bepalen: mindset, heartset, healthset en soulset.

Vanuit je eigen kracht leer je stap voor stap meer jezelf te zijn; je (her)kent je eigen impact, op jezelf en op anderen; je ervaart dat je steeds minder geleefd wordt; je realiseert met meer vertrouwen je persoonlijke en professionele doelen.

Professioneel leiderschap?

Gebalanceerd professioneel leiderschap betekent de wijsheid, de moed en het mededogen hebben om – niet alleen jezelf – maar ook anderen te leiden, met authenticiteit, dienstbaarheid en nederigheid.

Je schept een veilig klimaat waarin je je medewerkers het vertrouwen geeft om verantwoordelijkheid en autonomie te pakken en te groeien.

Op een duurzame en gebalanceerde manier stimuleer en motiveer je anderen om samen de nodige veranderingen te realiseren en de beoogde resultaten neer te zetten.

Je stimuleert in jouw team verbinding en leren van elkaar,  zodat het resultaat van je team vele malen sterker is dan de som van de individuen.  Waar nodig, durf je medewerkers aan te spreken op gedrag en resultaat dat niet beantwoordt aan de verwachtingen.  In een heldere dialoog kom je samen tot afspraken en coach je hen in hun groei.