Wat we geloven stuurt veel meer dan we denken

Wat we geloven stuurt veel meer dan we denken

Ik wil in deze blog het verbluffend resultaat van een onderzoek met je delen dat ik laatst las. Dit moet je gewoon weten.  

Al een tijdje weet ik dat de kwaliteit van mijn leven bepaald wordt door een samenspel van drie dingen: mijn fysiologie, mijn focus en mijn taalgebruik.  

Ik wil het vandaag hebben over het belang van ons taalgebruik. De woorden, de zinnen, waarmee we onszelf bewust of onbewust toespreken, geven betekenis aan de dingen die zich voordoen. Hierdoor wordt het gemakkelijk om te begrijpen dat niet de situatie het probleem vormt, maar onze interpretatie ervan.  

Our words create our world

Ons “intern” taalgebruik, onze mindset, heeft zelfs impact op onze fysiologische respons, op hoe ons lichaam reageert.

Laat ik je vertellen over het “Milkshake-experiment” van Prof.Dr. in de psychologie Alia J. Crum* 

In dit experiment wordt een groep participanten in twee gedeeld. De ene groep krijgt te horen dat ze een heerlijke, weliswaar calorierijke milkshake (620 kcal), gaan drinken. De andere groep hoort dat ze een gezonde laagcalorische (140 kcal) variant krijgen. In werkelijkheid zijn het identiek dezelfde milkshakes van 380 kcal. 

Het hormoon ghreline wordt gemeten. In de volksmond ook wel bekend als het “hongerhormoon”. Een hoge waarde van ghreline zorgt voor een hongersignaal. Een lage waarde geeft een verzadigd en voldaan gevoel. 

De vraag die wordt onderzocht: 

  • Heeft onze mindset over wat we eten, impact op de aanmaak van dit hormoon? 
  • Met andere woorden: bepaalt wat we denken, voelen en geloven over wat we eten, de reactie van ons lichaam hierop?

Interessant, niet? Wat denk je dat het resultaat is? 

Wel, ondanks het feit dat beide groepen identiek dezelfde milkshake drinken is de reactie van hun lichaam hierop significant verschillend!    

De groep die de vermeende hoogcalorische shake drinkt voelt zich helemaal voldaan. De groep die de vermeende laagcalorische shake drinkt, rapporteert geen echt verzadigd gevoel. Dit reflecteert zich ook in de ghreline waarden, resp. sterk afgenomen versus nauwelijks afgenomen. 

Als dit nog niet verbluffend genoeg is dan voeg ik er nog een contra-intuïtieve twist aan toe.  

Beide groepen drinken een shake van 380 kcal. Dus normaliter verwachten we bij beide groepen een licht voldaan gevoel, als gevolg van een gedaalde ghreline waarde. 

In de ene groep zien we een sterkere daling van ghreline dan verwacht bij consumptie van 380 kcal en in de andere zien we nauwelijks een verandering, dus een zwakkere daling dan verwacht. 

Anders gezegd, de ene groep rapporteert een meer voldaan gevoel dan verwacht, en de andere groep een zwakker voldaan gevoel dan verwacht. 

Wat je denkt over het effect van lichte voeding versus zware voeding bepaalt mee de resultaten. Met andere woorden, je mindset over voeding heeft impact op de reactie van je lichaam hierop.

Dus, als ik overtuigd ben dat enkel een goede stevige maaltijd mij zal verzadigen en ik eet een lichte gezonde calorie-arme maaltijd, dan zal mijn lichaam navenant reageren. Ik blijf zitten met een onverzadigd gevoel, ondanks het feit dat nutritioneel mijn lichaam voldoende voedingsstoffen gehad heeft om geen honger meer te hebben. 

Als ik overtuigd ben dat ik vlees of vis moet eten om een voldaan gevoel te hebben, en ik eet een volwaardige gezonde vegan-maaltijd, dan zal ik met een onverzadigd gevoel blijven zitten, want mijn lichaam reageert navenant.  

Als ik … 

Dit onderzoek bewijst opnieuw het belang van onze mindset én de impact ervan, zelfs op ons metabolisme.   

Dus, stel je wil een gezonde levensstijl omarmen, maar je hebt de mindset dat gezonde lichte maaltijden eigenlijk niet genoeg voor je zijn; dat je jezelf berooft van wat je echt zou willen eten; dat je je al dat lekkers ontneemt omdat gezond en lekker niet hetzelfde is; dat … Dan zal het heel moeilijk zijn om dit vol te houden gewoon omdat je lichaam navenant reageert!  

Het gaat niet alleen over wat je eet. Het gaat ook over je mindset. 

In het voorbeeld hierboven ondersteunt onze mindset over gezonde levensstijl het duurzaam omarmen niet. 

Het is uiteraard ook complexer dan dit. Maar dat zou me te ver leiden. Toch nog even een tipje van de sluier, in de media wordt zelden gezond eten als boeiend, avontuurlijk, sexy, … beschreven en getoond. Het taalgebruik dat gebruikt wordt bij gezond eten spreekt eerder de ratio aan dan de emotie. Wat ook een dingetje is. Want onze mindset wordt hier mee door bepaald. We mogen dus ook anders over gezond eten beginnen spreken. We mogen het sexier maken, avontuurlijker, boeiender. Wat zou er mogelijk zijn als we bij het eten of drinken van iets gezond we ons opgetogen toespreken? “Daar had ik nu echt zin in!”, bij het eten van een sappige perzik: “Dit is gewoon overheerlijk! Daar wil ik meer van”, bij het eten van een kleurrijke groenteschotel: “Dat heb ik nu echt zo verdiend!”, bij het drinken van een gezonde smoothie:… Wat zou er dan meer mogelijk zijn? Wat denk je, het experimenteren waard?

Remember, ons taalgebruik geeft betekenis aan de dingen en vormt mee onze mindset. 

Een belangrijke noot voor de grapjassen onder ons: het gaat ook niet alleen over mindset. Denken dat fastfood en snoepen en ijsjes en  …. gezond zijn, en ook alleen dat maar eten, zal je ook niet tot het gewenst resultaat leiden. Trust me, I tried it, a long time ago ;o). 

Het is een en-en-verhaal.

Wat het precies aandeel is van wat je eet ten opzichte van je mindset is nog voor discussie vatbaar. Sommige zeggen zelfs dat het doorvoeren van een duurzame verandering voor 80% mindset-werk is en slechts voor 20% strategie (het hoe). Dus wil je bijvoorbeeld een duurzame gezonde levensstijl omarmen dan zal dit 80% mindset-werk van je vragen en slechts 20% strategie. Intrigerend op zijn minst! 

Your mindset paves the way, so be mindful

Een fijne vraag om te exploreren is misschien wel:  

“Wat is mijn mind-set over ….?”

”Wat zijn mijn overtuigingen over ….?” 

“Wat denk, voel en geloof ik over …?

Om je bewuster van je mindset te worden. Om jezelf de keuze te geven en te bepalen of je mindset over x niet aan een upgrade toe is omdat het je niet ondersteunt en misschien zelfs tegenwerkt. Om te onderzoeken welke mindset je wel zou ondersteunen, waar je dan naar kan gaan leven.   

Alia J. Crum heeft tal van onderzoek gedaan naar de impact van onze mindset op het effect van beweging, stress, bijwerkingen van medicatie, …. De resultaten bevestigen allemaal dat mindset een belangrijke rol speelt op het effect. Het is een stuk van de puzzel, een handvat dat we meer mogen exploreren. Niet dogmatisch, gewoon onderzoekend en nieuwsgierig.  

Het blijkt echt een en-en-verhaal te zijn. 

You are the creator of your life

Het plaatst deze sloganeske uitspraak in een ander daglicht. Het wetenschappelijk, goed onderbouwd, veelvuldig herhaald materiaal vaagt het fluffy-gehalte voor mij weg.  

Ik heb hier tal van papers over gelezen. Boeiende materie. Ook hoopvol! En de wetenschap staat niet stil. Wat we vandaag weten is nog maar een fractie van wat de wetenschap nog zal onderzoeken en ont-dekken.  

Laten we samen nieuwsgierig blijven, 

laten we denken in mogelijkheden,

laten we blijven zoeken naar oplossingen. 

Wisdom is found in the quality of our questions.
So, let’s ask better questions!

*Als je het wetenschappelijk artikel wil lezen: Mind over milkshakes: mindsets, not just nutrients, determine ghrelin response – PubMed (nih.gov)